آیا می‌خواهید تبلیغ مورد نظر را مشاهده کنید؟
بلهخیر
استفاده از شبکه‌های اجتماعی در جهت معرفی رویدادها
یکی از مواردی که در هنگام برگزاری یک رویداد خاص یا کارگاه و همایش مدنظر است نحوه اطلاع رسانی و جذب مخاطبانی است که به موضوع رویداد علاقه‌مند باشند. قاعدتا اینگونه فروش بلیط بیشتری را خواهید داشت یا اینکه افراد بیشتری را برای همای...
مشاهده خبر
blogad.in
adbutton
ای‌نتورک