آیا می‌خواهید تبلیغ مورد نظر را مشاهده کنید؟
بلهخیر
مشوق‌ها: نمکی در غذای ریفرال مارکتینگ
توی مقاله‌ی قبلی (چطور یک برنامه ریفرال مارکتینگ را بسازیم؟) ساختار کلی یک برنامه ریفرال مارکتینگ را با هم مرور کردیم و یکی از اصلی‌ترین قسمت‌های این برنامه تعیین پاداش‌هایی بود که به توصیه‌کنندگان به عنوان مشوق می‌دهیم. ما در ای...
مشاهده خبر
blogad.in
adbutton
ای‌نتورک