آیا می‌خواهید تبلیغ مورد نظر را مشاهده کنید؟
بلهخیر
مناسبت‌های تیر ماه و ایده‌های بازاریابی مربوط به آنها
شروع فصل تابستان فرصت بسیار خوبی برای فراهم‌آوری و اجرای یک برنامه بازاریابی منسجم محسوب می‌شود. زیرا تعطیلات فصل تابستان آغاز شده و نوجوانان و جوانان، بیشتر به فکر تفریح و خرید کردن هستند و فقط کافیست که به درستی در دیدرَس آنها قرار بگیرید. در ادامه طبق روال گذشته، می‌توانید جدول مناسبت‌...
مشاهده خبر
blogad.in
adbutton
ای‌نتورک